شاخص های معرف رزین
چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
0 نظر
1817 بازدید

ژل تایم یا زمان گیرایی  (Gel Time):

به مدت زمانی که طول می­کشد تا رزین پلی استر از حالت مایع به ژل تبدیل شود ژل تایم گفته می­شود. شروع ثبت زمان از هنگامی است که کاتالیست و شتاب دهنده به رزین اضافه شوند. این خاصیت تابعیت دمایی دارد و با افزایش دما کاهش می­یابد. به همین دلیل محصولات شرکت فراپل جم در سه دمای C o 18، 25 و 30 تست می­گردند. همچنین میزان شتاب دهنده (کبالت اکتوات)، کاتالیست (متیل اتیل کتون پر اکساید) در اندازه­گیری این زمان تأثیر گذار هستند.

ویسکوزیته یا گرانروی (Viscosity):

عبارت است از مقاومت سیال در برابر اعمال تنش برشی. هر چه این مقاومت بیشتر باشد مقدار ویسکوزیته بیشتر است. دستگاه مورد استفاده برای اندازه­گیری ویسکوزیته، ویسکومتر، انواع گوناگونی دارد شامل چرخش یک صفحه داخل مایع (ویسکومتر Brookfield )، حرکت حباب در داخل لوله (روش گاردنر)، جاری شدن مایع از داخل یک کاپ (روش Forde Cup ) و... معمولاً ویسکوزیته با واحد­های سانتی پویز cps یا سانتی استوک cts نمایش داده می­شود.

عدد اسیدی (Acid Value / Acid Number ):

مقدار اسید آزاد در یک جسم را عدد اسیدی نامیده می­شود که که به صورت مقیاس میلی گرم پتاسیم هیدروکسید (KOH ) به گرم آن جسم گزارش می­دهند. به عبارت دیگر مقدار میلی گرم KOH مورد نیاز برای خنثی کردن یک جسم را عدد اسیدی آن می­گویند. این کمیت در مورد پلی استرها و انتخاب آن­ها برای کاربرد­های خاص اهمیت دارد. همچنین در تولید پلی استر با چک و بررسی این کمیت، فرایند تولید کنترل می­شود.

درصد ماده جامد یا درصد ماده فرار (Solid Content Percent / Volatile Content Percent ):

در فرایند تولید رزین­های پلی استر غیر اشباع، پلی استر تولید شده در یک حلال که معمولاً استایرن مونومر می­باشد حل می­گردد. میزان درصد استایرن مصرف شده در این فرایند با توجه به نوع کاربرد اهمیت دارد، لذا کمیتی در پلی استر­ها به عنوان درصد ماده جامد یا درصد ماده فرار تعریف می­گردد.

چگالیDensity)) :

مقدار ماده در واحد حجم را چگالی گویند. واحد چگالی بر حسب Kg / m3 یا gr / cm3 بیان می­شود.

وزن مخصوص (Specific Gravity ):

به نسبت وزن حجم مشخصی از یک ماده به همان حجم از آب در دمای یکسان وزن مخصوص گفته می شود. معمولاً این اندازه­گیری درCo 25 و برای مایعات با استفاده از پیکنومتر اندازه­گیری می­شود. لازم است که در این اندازه­گیری مایع حباب نداشته باشد.

مقاومت کششی (Tensile Stress)-تنش :

عبارت است از میزان تنشی که نمونه در برابر کشش از طرفین تحمل می­کند، در صورتی که این تنش مربوط به نقطه شکست باشد، باید در گزارش نقطه شکست آورده شود. واحد آن نوعN/m2 یا (Pa) پاسکال می­باشد. میزان نیرو به سطح مقطع بستگی دارد. ولی میزان مقاومت کششی به دلیل اینکه نسبت نیرو به سطح مقطع است، تابع سطح مقطع نمی­باشد.  

میزان درصد ازدیاد طولElongation /Strain – کرنش

عبارت است میزان درصد ازدیاد طول یک نمونه در تست کشش نبست به طول اولیه ی آن. در گزارش این کمیت میران کرنش نقطه شکست گزارش می شود. با توجه به این که نسبی است واحد ندارد.

 

مقاومت فشاری(Compressive Strength):

عبارت است از میزان تنش فشاری که یک نمونه تحمل می­کند. واحد این کمیت نیز واحد آن نوعN/m2 یا (Pa) پاسکال می­باشد.

مقاومت خمشی(Flexural Strength):

میزان مقاومت نمونه در برابر نیروی خمشی را مقاومت خمشی گویند که به صورت سه نقطه و چهار نقطه­ای اندازه­گیری می­شود. در تست سه نقطه­ای نمونه بر روی یک تکیه گاه قرار می­گیرد و نیرو از وسط به آن اعمال می­شود. در تست چهار نقطه­ای نمونه از دو نقطه روی تکیه گاه قرار می­گیرد و نیروی نیز از دو نقطه به نمونه وارد می­شود.

دمای خمشی تحت بار (Heat deformation Temperature HDT) :

دمایی که نمونه ی تحت بار به میزان مشخص شده در استاندارد، خم می شود را HDT می گویند. این کمیت جهت برآورد مقاومت نمونه، در شرایطی است که تحت فشار بوده و دما نیز بالا می رود. از این پارامتر برای طراحی لوله و قطعات کامپوزیتی استفاده می شود که برای استفاده از رزین، حداقلی برای این کمیت تعیین می شود. واحد گزارش دهی آن درجه سلسیوس C° است.

 

میزان جمع شدگی  (Shrinkage) :

با توجه به ماهیت رزین های پلی استر غیراشباع و تشکیل پیوندهای عرضی در واکنش باعث کشیدگی زنجیره پلیمر به سمت داخل می شود. این فرایند باعث جمع شدگی Shrinkage  می گردد که در تمامی جوانب اتفاق می افتد. نوع و میزان مواد اولیه مصرفی و افزودنی های داخل رزین در میزان و کنترل این جمع شدگی مؤثر می باشد.

نویسنده: زکریا فرهادی
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر